Picture3

Şebeke Bağlantısız Solar Sistemler

Solar Modülden alınan DC elektrik enerjisi solar regülatörler tarafından stabil şarj sağlayabilmek için kontrollü olarak akülere depolanır.

Depo edilen stok enerji DC olarak veya invertör vasıtasıyla AC 220 – 380 V. elektrik enerjisine çevrilir ve elektrik ihtiyacı olan her alanda kullanılır.

Sistem ihtiyaç anında jeneratörle takviye edilebilir. Sistem şebeke olmayan her alanda kullanılabilir. Ayrıca Rüzgar türbini ile birleştirilerek güneşin olmadığı durumlarda da elektrik depolayıp kullanmaya devam edilebilir.

Avantajları

  • Elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde ihtiyacınızı karşılar
  • Şebeke bağlantısı olmadığında çift traflı sayaç kullanmaya ve herhangi bir resmi başvuruya ihtiyaç duymaz.
  • İstenirse imverter olmadan üretilen güç DC olarak kullanılıp maliyet avantajı sağlanabilir.